Процедура за развитие на електронното управление

Категория: ИТ политика , e-правителство
Наско Атанасов
сряда, 21 Октомври 2009 10:29ч

На своето шесто официално заседание Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) одобри вчера три нови процедури, които Управляващият орган ще открие до края на годината. Едната от тях се отнася до развитието на електронното управление и е формулирана като подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”. Тя ще бъде обявена през ноември, а проектни предложения ще могат да се подават до януари. Тази процедура е насочена към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Нейната цел е да гарантира предоставянето на качествени и насочени към потребителя електронни административни услуги. Другите две процедури са „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” и „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

На заседанието си Комитетът отбеляза, че от стартирането на програмата досега са отворени общо 26 процедури, 260 проекта са одобрени за финансиране, а сключените договори са на стойност от близо 140 млн. лв. Реално изплатените средства са над 62,6 млн. лв.

Приети бяха и незначителни промени в ОПАК, свързани с промяната в структурата на правителството. Засега не съществува необходимост от преразглеждане на приоритетите на Оперативната програма. С постановление № 194 новото българско правителство закри Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР). В Министерството на финансите (МФ) се създаде дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”, която пое ролята на УО на програмата. Към администрацията на Министерския съвет (МС) преминаха функциите, свързани с изграждането и развитието на административните структури, управлението на човешките ресурси в държавната администрация, контролът в държавната администрация и административното регулиране. Към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) преминаха функциите, свързани с развитието на електронното управление и административното обслужване по електронен път.
Етикети: ОПАК , електронно управление

Четете още:Последни новини
Джони Деп се завръща на голям екран в емблематичната си ...
 
AOC представя най-бързият геймърски монитор с NVIDIA G-SYNC до момента. ...
 
Още един смартфон от богатото портфолио на Huawei вече е ...
 
Приложенията Word, Excel и Outlook вече могат да бъдат интегрирани ...Най-четени