Какво е Paxis?

Категория: ИТ бизнес
Рада Станева
петък, 18 Май 2007 0:00ч

Excellence can be learned” или „Майсторството може да бъде школувано” е мотото на трансевропейската инициатива Paxis. Благодарение на нея за пореден път се доказа, че една добре насочена политика би могла да направи технологичния прогрес достъпен за всички. Paxis или наречен с пълното си наименование The Pilot Action of Excellence on Innovative Start-ups (пилотна инициатива за отлични постижения на иновационни начинания) приключи успешно през март 2006 г. Шефът на департамента за развитие към Комисията за иновационна политика към ЕС Рейнхард Бътчър определя проекта като голям успех. Според Бътчър Paxis е помогнал да се изгради едно по-здраво иновационно общество в Европа и да се подготви основата за по-добро взаимно трансгранично сътрудничество в бъдеще.
На финалната среща в Единбург се събраха повече от 250 експерти по иновациите от 22 Regions of Excellence (региони на превъзходство), подбрани според техните заслуги за насърчаването на растежа и създаване на нови иновационно насочени начинания и фирми. Ръководен принцип на Paxis е, че регионите с доказано превъзходство трябва да обединят постиженията и знанията си, за да постигнат по-голям успех при подкрепата и съдействието си за иновации в бъдеще.
Paxis е изграден на базата на 5 тематични мрежи, 6 специфични проекта и 3 придружаващи дейности (мерки). Резултатите бяха споделени от делегатите в серия „peer review” сесии. Една от водещите инициативи към проекта е Europe Innova, която обединява 230 предприемачи от 23 страни в Европа в 21 мрежи, изградени в различни сектори, и 3 съпътстващи услуги.
Pro Inno Europe е инициатива, съпътстваща Europe Innova. Тя ще насърчава трансевропейското сътрудничество между национални и местни иновационни програми и дейности.
Panel (Providing access and networking of entrepreneurial links) от своя страна осигурява достъп и свързване на предприемачески връзки - позволява на професионалистите в областта на иновациите от Барселона, Дъблин, Милано и Мюнхен да сравнят и разменят добри практики в подкрепа на нови начинания в техните региони. Те изработиха 27 специфични предложения по отношение на политиките, фокусирани върху развитието на резултати от висшите научни и учебни институции, бизнес иновационни и инкубационни центрове, мотивация на предприемачеството и насърчаване на инвестициите в нови начинания.
Примери за успешни вътрешни трансфери на добри практики в мрежата, са идеята за биотехнологичен инкубатор, интегрирано обучение и управление на клъстер чрез традиционните функции на инкубатора, внедрен в Дъблин, след като проектът е успешно въведен май-напред в Мюнхен.
Проектът Ester (Early stage investment triggering in eastern regions - ускоряване на инвестициите в ранния стадий за източните региони) е специално изработен, за да трансферира успешните схеми за подкрепа на високотехнологичните новоначинания разработени в Израел, към Естония, Латвия и Словакия. Това доведе до значителни успехи във всяка от тези страни.
Координаторката на този проект за Словакия – Витория Модена от университета, Павиа, споделя, че благодарение на този проект се е стигнало до комбиниране на подкрепа от страна на правителството и европейски структурни фондове изразяващо се в осигуряването на 60-70 милиона евро за стартиране на нови начинания.
В Латвия чрез проекта Ester са мобилизирани 15 милиона евро от латвийски и евроструктури, обединени в три фонда за стимулиране на иновационни компании.
В Естония е представен план за образуване на капитали за предприемачество към министерството на икономиката.
Мрежата Highest обединява бизнес организации от регионите Алп-Маритим, Хелзинки, Южна Швеция, Торино и Берлин. Тя идентифицира и прецизира добри практики и разработва нови стратегии. Например инициативата „Waking up sleeping projects“ (да събудим заспалите проекти) наема безработен мениджърски и административен персонал, за да възроди проекти на определени малки фирми, които са били изоставени. Това доведе до вълна от иновации, както и до използване потенциала на тези хора, който би бил загубен в противен случай.
Мрежата Spring доведе до оползотворяване и обогатяване на идеи и опит от Стокхолм, Щутгарт, Кеймбридж и Мадрид. Тази мрежа се гордее с 30 „спринг бебета”, състоящи се от нови инструменти, методи и системи за поощряване на иновациите.
Мрежата KREO идентифицира и подпомага добрите практики в бизнес мрежите и бизнес инкубаторите.
С приключването на програмата Paxis информацията, резултатите и препоръките бяха публикувани в наръчника „Paxis Manual for innovation practitioners and policy-makers (ръководство за иновационни практици и създатели на политики). Документът е достъпен на сайта на ЕК http://cordis.europa.eu/paxis/
Етикети: иновации , мрежи , СЕК , НАП , UPS , БАРС , сайт , ATI , схеми , обучение , MAN , RIA , Axis , програма , проект , network , ИТ , C , НАТО , Мрежата , ИРМ , дарение , IT , информация , Excel , клъстер , комисия , INK , инвестиции , AST , ВАК , БИ , СКАТ

Четете още:Последни новини
Джони Деп се завръща на голям екран в емблематичната си ...
 
AOC представя най-бързият геймърски монитор с NVIDIA G-SYNC до момента. ...
 
Още един смартфон от богатото портфолио на Huawei вече е ...
 
Приложенията Word, Excel и Outlook вече могат да бъдат интегрирани ...Най-четени