Навлизането на ИКТ в образованието трябва да е национална политика

Категория: Любопитно
it FORUM
понеделник, 10 Юли 2006 0:00ч

Активната подкрепа и участие на държавата и ясно изразената интегрирана национална политика са безспорно необходими за успешното въвеждане на информационните и комуникационните технологии в образователната система.
В технологично напредналите страни като САЩ, Австралия, Великобритания и Япония разработките в областта на ИКТ съществуват в националните им политики.
Видът на формулираните политики варира и според нивото на централизация и децентрализация на образователната система. Във федералните страни като САЩ и Австралия щатските политики съществуват заедно с тези на национално ниво. Във високоцентрализираните системи като Франция администрирането на политиките се осъществява по ”top-down· модел, докато в децентрализираните като Великобритания подходът е ориентиран към вземането на решения на ниво местни образователни органи и училища. Там например в момента е в ход инициатива за привличане на идеи за пилотни проекти от образователни учреждения в Англия и Уелс. Потенциалната слабост на децентрализираните подходи е липсата на централизирано координиране и финансиране, което може да доведе до неравенство при достъпа на училищата до нови технологии.

Неправителственият сектор
Изследванията потвърдиха, че където не съществува държавна политика, действията, предприети от други сектори на обществото, могат доста добре да служат за оформяне на бъдеща политика в ИКТ областта. Такъв е бил случаят както в индустриални страни като САЩ през шейсетте и седемдесетте години, когато търговските фирми или частни училища са били водещи във въвеждането на компютрите в основното и средното образование, така и в множество развиващи се страни днес, където дарителски агенции, мултинационални организации и родители помагат за осигуряване на новите технологии.
Участието и влиянието на индустрията, академичните и изследователските институции върху политиките и практиката биха могли да не бъдат само неутрални или инцидентни.

Индустрия
Предприятията от частния сектор са изключително силни играчи в ИКТ областта. Във Великобритания, например около 80 процента от
10-милионната инициатива за навлизане на ИКТ в образованието е финансирана от индустрията, включително от водещи компании като Microsoft, IBM, Intel и British Telecom.
Последствията от такова въвличане на индустрията в образованието обаче трябва да бъдат внимателно обмислени. „Пазарно ориентираните· интереси на индустрията е много вероятно да влязат в разрез с по-широките образователни и социално-културни ценности.
В същото време би трябвало да се признае, че освен с финансиращата си роля индустрията може много да допринесе и с технически опит - било с помощ към училищата при дизайн на подходящ образователен софтуер или с публикуване на справочници като създадения от Apple Education Technology Toolkit. Теоретично индустрията би трябвало да работи заедно със специалистите по образованието за разработката на решения, които са иновативни, но ориентирани към курса на обучение и изпълняващи ясно определени критерии за употреба в класна стая.

Академични и изследователски институции
Има голям брой съвременни инициативи, представляващи съвместна работа на университети и други изследователски организации, както и на училища и широката общественост. Университетите могат да дадат ценен принос в разработването на курса на обучение, обучаването на преподавателите или разработката на подходящ образователен софтуер. Те са обикновено по-добре оборудвани от училищата от гледна точка на необходимата инфраструктура и могат да се свържат с училища, библиотеки и други институции от публичния сектор за споделяне на ресурси. Пример за такава иновативна училищно-университетска инициатива е проектът CQ-PAN в Австралия.

Международни инициативи
Международните инициативи могат да бъдат в резултат на политиката на Европейската комисия, международни организации като ЮНЕСКО или да са следствие на двустранни споразумения.
Пример за международно сътрудничество между развитите страни е European Commission Industry Research Task Force on Educational Software and Multimedia, създадена през 1995 г. Тя има две задачи: 1) Да предоставя изследвания на съвременното положение, що се отнася до образователна мултимедия. 2) Да предоставя проекти, за да бъдат европейските изследвания по-ефективни, да засили позициите на европейската индустрия за образователна медия и да даде на потребителите възможност да извлекат максимална полза от новите технологии при прилагането им в образованието и обучението.
Международни организации като ЮНЕСКО и International Telecommunications Union (ITU) играят роля както във формирането на политиката, така и в разработването на инициативи за въвеждане на ИКТ в училищата. Световната банка и United Nations Development Programme (UNDP) участват също в разработването на проекти. Докато междуправителствените организации могат да играят ценна роля за подпомагане на страните във формулирането на подходящи политики, дарителски агенции могат да убедят правителствата да разработят проекти, каквито те нямат възможност да поддържат или разширяват, и да предизвикат образователно и културно неподходящ софтуер да навлезе в системата. Местните инициативи могат да бъдат частичен отговор на ефективната съвместна работа.
Етикети: Microsoft , IBM , Apple , софтуер , Intel , разработване , инфраструктура , игра , СЕК , НАП , БАН , мултимедия , ATI , Образование , обучение , Европейската комисия , търг , проект , работа , ИТ , C , ИРМ , IT , ИКТ , ITU , комисия , UNDP , финансиране , Нера , БИ , СКАТ , EDI

Четете още:Последни новини
Джони Деп се завръща на голям екран в емблематичната си ...
 
AOC представя най-бързият геймърски монитор с NVIDIA G-SYNC до момента. ...
 
Още един смартфон от богатото портфолио на Huawei вече е ...
 
Приложенията Word, Excel и Outlook вече могат да бъдат интегрирани ...Най-четени