Само 5 % от българските граждани ползват електронни услуги

Категория: Любопитно
it FORUM
понеделник, 17 Юли 2006 0:00ч

В момента 51 % от централната и общинската администрация е свързана с мрежата на държавната администрация (чрез LAN, модеми или безжично), 18 % - с безжичен достъп, 17 % ползват наети линии, 13 % - модеми, и само 1 % нямат връзка с мрежата. Тези данни цитира Александър Огнянов от Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР) по време на семинара, организиран от Центъра за изследвания в Югоизточна Европа (South East European Research Centre), CITY College и URSIT. Целта на събитието, което се проведе на 9 юни в Кемпински хотел Зографски, бе да се направи анализ на състоянието на е-правителството в страните от Югоизточна Европа в светлината на бъдещото им приемане в Европейския съюз. Електронното правителство и неговите географски аспекти обсъдиха представители на Босна и Херцеговина, Хърватия, Гърция, България и Великобритания Александър Огнянов се спря на новата визия на институцията с оглед приемането на страната ни в Евросъюза. Според него основният ефект от въвеждането на електронните услуги е спестяване на време и средства на гражданите. Той даде пример с Дания, където с въвеждането на електронните фактури се спестяват над 150 милиона евро годишно. На второ място се повишава прозрачността и се намалява корупцията, тъй като гражданите не контактуват директно със служителите. Една добре структурирана електронна услуга води и до намаляване на бюрокрацията. “Ще се спестят 15-20 % от сегашните разходи с въвеждането на електронното правителство”, каза Огнянов. Според приетата от правителството програма са предвидени 20 индикативни услуги на e-Government. От тях 47,1 % се ползват от граждани и 80,6 % - от бизнес потребители, което прави средна стойност 58,7 % за България. За двадесет и петте страни от Евросъюза този показател е 84 %. Последните анализи на изпълнението на програмата сочат следното: независимо че около 60 % от услугите за гражданите и бизнеса са готови, броят на онлайн попълнените документи, подписани с електронен подпис, и извършените по Интернет транзакции е малък. Вероятно това се дължи и на факта, че едва 17 % от фирмите у нас притежават електронен подпис, а 66 % имат намерение да си купят такъв в близко бъдеще. Електронните услуги се ползват предимно от фирмите (40 %) и доста по-малко от гражданите (5 %). Основните недостатъци на електронните услуги, предлагани от администрацията в момента, са: 20-те индикативни услуги са разработени според правилата на отделните ведомства и не могат да бъдат част от една унифицирана среда; услугите са създадени така, че да са удобни за служителите от администрацията, а не да улесняват гражданите; повечето от ползваните информационни системи не отговарят на критериите на ЕС, което ще доведе до необходимостта от сериозна реорганизация; липсва национален модел с правила за работа с електронни документи; потребителите нямат възможност да следят и контролират изпълнението на услугите. Всичко това налага извода, че трябва да се улесни достъпът на гражданите на централно, регионално и местно ниво, да се въведат общи стандарти и да се интегрират всички информационни системи. Понастоящем се създава един нов план за действие, в който са засегнати критичните моменти по успешна реорганизация на досегашната система. Три са основните фактори за успешна реорганизация: установяване на активна правна рамка, реинженеринг на държавната администрация и централизиране и осъвременяване на информационните системи. Целите на МДААР за настоящата година са приемането на нов Закон за електронното правителство, Закон за електронната търговия, осъвременяване на стратегията за е-правителство и приемане на нов план за действие за периода 2006 - 2010 г. Приоритетно за институцията е изграждането на централизирана платформа. За сравнение: в Австрия има план за действие още от 2004 г., а в Италия през 2005 г. е приет закон, който регламентира обслужването “на едно гише”. Първите карти за електронна идентификация (Citizen Card) в Австрия са издадени още през 2003 г. С тях всеки гражданин може да извършва плащания по електронен път, електронно банкиране, да подписва документи с е-подпис и дори да пазарува онлайн. Заместник-министърът на държавната администрация и административната реформа Ангел Иванов определи като основна задача разработването на краткосрочен план за действие за предоставянето на електронни услуги за граждани и бизнеса. Робин Смит от университета в Шефилд съобщи, че над 80 % от информацията в обществения сектор се получава чрез GIS системи. Според него обменът на данни има вече не само локално, а придобива и глобално значение. В Хърватия визията относно географските аспекти на електронното правителство до края на 2006 г. ще се регламентира със специален Закон за кадастъра, каза Иван Ландек от Държавната агенция по кадастъра. Той обясни, че всеки гражданин на републиката има свободен достъп до онлайн информация от кадастъра в Загреб и може да получи копие от даден документ по Интернет.
Етикети: Интернет , е-правителство , електронно банкиране , LAN , МДААР , е-подпис , разработване , администрация , СЕК , НАП , БАН , информационни системи , стандарт , банки , програма , електронни услуги , търг , онлайн , работа , България , ИТ , C , Мрежата , GIS , ИРМ , електронен подпис , електронни документи , задача , чат , анализ , IT , информация , глоба , модем , СЕМ , AST , БИ , кадастър , СКАТ

Четете още:Последни новини
Джони Деп се завръща на голям екран в емблематичната си ...
 
AOC представя най-бързият геймърски монитор с NVIDIA G-SYNC до момента. ...
 
Още един смартфон от богатото портфолио на Huawei вече е ...
 
Приложенията Word, Excel и Outlook вече могат да бъдат интегрирани ...Най-четени