Център за високи научни постижения се създава в Пловдив

Категория: Наука
Saga Technology
сряда, 22 Юли 2015 15:59ч

Нов център за върхови научи постижения в областта на растителната системна биология и биотехнология ще бъде изграден на териротията на Пловдив. Проектът носи името PlantaSYST и ще се развие като водещ в сферата на растителните науки на територията на България и Югоизточна Европа.

Проектът PlantaSYS има няколко стратегически цели, които включват:
1) Висококачествени научни изследвания в областта на молекулярната биология, генетиката, функционалната геномика, метаболомиката и биоинформатиката. Те са поставени в съответствие с българската стратегия за развитие на научните изследвания и стратегията за интелигентна специализация;
2) Прилагане на фундаменталните научни изследвания за създаване на нови продукти за българския и европейския пазар – нови технологии за отглеждане на растения, нови сортове и линии с повишена устойчивост към абиотичен и биотичен стрес, сортове с подобрени хранителни качества, растителни продукти с нови фармацевтични качества за иновативни приложения в медицината и други;
3) Създаване на нови работни места и възможност за развитие на младите хора в атрактивна работна среда, с което ще се създадат предпоставки за задържане на специалисти в България и привличане такива от чужбина;
4) Водеща роля при подготовката на новото поколение млади учени в областта на растителната системна биология и биотехнология;
5) Центърът ще бъде свързващо звено между академичните организации и бизнеса в региона, ще се стреми да катализира start-up компании и да послужи като ядро на бъдещ научен и бизнес-парк в Пловдив.

PlantaSYST се осъществява в партньорство между 3 български и 2 немски научни организации и е един от малкото проекти, успял да достигне до първия етап в конкурса за проекти на Европейската програма „Хоризонт 2020“. Българските партньори в проекта са Институтът по молекулярна биология и биотехнология - Пловдив, Институтът по зеленчукови култури „Марица“ - Пловдив и Институтът по микробиология, Лаборатория по приложна биотехнология - Пловдив. Университетът „Потсдам“ - Потсдам и Институтът по мулеколярна растителна физиология „Макс Планк“ - Потсдам–Голм са двете немски научни организации, които подкрепят проекта.


Четете още:Последни новини
Джони Деп се завръща на голям екран в емблематичната си ...
 
AOC представя най-бързият геймърски монитор с NVIDIA G-SYNC до момента. ...
 
Още един смартфон от богатото портфолио на Huawei вече е ...
 
Приложенията Word, Excel и Outlook вече могат да бъдат интегрирани ...Най-четени